Инженерчлэл

Процессын инженерчлэлийн дизайн

1. Химийн болон инженерийн технологийн дэвшилтэт технологийг ашиглан ангидаа хамгийн сайн үр ашигтай, өрсөлдөх чадвартай үйлчилгээг санал болгох.

2. QuEHS-ийн талаарх дэвшилтэт үзэл бодол, санаанууд.

3. Арвин практик туршлага.

Процессын инженерчлэлийн дизайн
Процесс-Инженерчлэл-Дизайн2
Процессын инженерчлэлийн дизайн3
Процессын инженерчлэлийн дизайн4