Үйл явц

Органик химийн бодисын боловсруулалтын судалгаа, хөгжлийн

Агрохимийн бодис ба завсрын бүтээгдэхүүн;Эмийн зуучлалын бүтээгдэхүүн;Үнэр, амтлагч ба завсрын бүтээгдэхүүн; Нарийн органик химийн бодис.

Органик химийн бодисын судалгаа, боловсруулалтын

анхаарлаа хандуулж байна
Синтетик маршрутын хайгуул, үйл явцыг оновчтой болгох, бодис ба процессын аюулгүй байдлын судалгаа, бохир усны судалгаа.

онцлогтой
Зардлын манлайллын стратеги, Шинэлэг үйл явц, Аюулгүй, ашиглахад хялбар, Ногоон үйл явц.

үйл явц
Mini Pilot _Kilo Lab for Technology Scale Up Test

Технологийн хэмжээг нэмэгдүүлэх туршилтын мини нисгэгч / кило лаборатори

Бодис ба процессын аюулгүй байдлын судалгаа

Бодис ба процессын аюулгүй байдлын судалгаа

Дулаан ба химийн тогтвортой байдлын судалгаа 2

Бодис ба урвалын дулааны болон химийн тогтвортой байдлын судалгаа